Doprava ZDARMA nad 2500 Kč   Rychlá doprava
Overené zákazníkmi
0 pol.
0,00
Košík
Kategorie produktů

Hybridní solární systém EasySolar 48V 3000VA - 3,12kWp


Komplexní řešení pro rodinné domy, rekreační objekty a podobně. Solární systém EasySolar může pracovat s podporou rozvodné sítě, nebo jiného záložního zdroje, ale také zcela v autonomním provozu.


Výrobca:
Victron Energy
Kód tovaru:
71160
Cena:
215 774 Kč s DPH
213 174 Kč s DPH
Dostupnosť:
do 3 dnů
 
ks


Hybridní solární systém EasySolar 3000VA - 3,12kWp 48V

EasySolar 3000 pomáhá k vyšší míře energetické nezávislosti na rozvodné síti. Slučuje měnič / nabíječku, solární MPPT regulátor a rozvody střídavého AC proudu včetně jištění do jednoho kompaktního zařízení. Snadno se instaluje, je nenáročný na prostor a minimalizuje nutnou kabeláž. Sofistikovaně a automaticky upřednostňuje využívání vyrobené solární energie a minimalizuje odběry z rozvodné sítě. Je určen pro napájení 230 V AC jednofázových spotřebičů.

Seznam komponentů:

Základní informace:

 • EasySolar - solární systém s podporou vlastní spotřeby
 • Minimalizuje odběr energie z rozvodné sítě a upřednostňuje vyrobenou a shromážděné solární energii
 • Maximální solární zisky díky rychlému MPPT solárnímu regulátoru
 • Robustní a odolný čistě sinusový měnič DC / AC
 • Bezobslužný plně automatizovaný chod
 • Velmi rychlé připojení k rozvodné síti při přetížení nebo při vybité baterii
 • Funkce GridAssist - při přetížení odebírá ze sítě pouze energii, kterou nedokáže dodat ze svých zdrojů
 • Odolný "blackoutu" - pracuje zcela nezávisle na rozvodné síti
 • Podle nastavení umožňuje pracovat bez dodávek / s dodávkou solárních přebytků do rozvodné sítě
 • Snadná a rychlá instalace bez nutnosti dodatečného nastavování
 • Možnost vizualizace aktuálního provozního stavu vč. dlouhodobých statistik přes internet zdarma a na integrovaném zařízení ColorControl GX
 • Nulové odběry energie z rozvodné sítě, pokud je dostatek solární energie
 • Snadná a rychlá instalace bez nutnosti dodatečného nastavování
 • Záruka 5 let

Oblasť použití:

Komplexní multifunkční řešení pro rodinné domy, rekreační objekty, chaty a podobně. Systém zvyšuje vaši energetickou nezávislost vlastní vyrobenou elektřinou a napájí energií spotřebiče i v případě výpadků dodávek standardní rozvodné sítě (blackout). Solární systém EasySolar je určen zejména pro provoz s dostupnou rozvodnou sítí s omezeným rozsahem výpadků dodávek energie. Může však fungovat iv kombinaci se záložním zdrojem typu generátor nebo i zcela v autonomním režimu tzv. ostrůvků bez doplňkového zdroje energie. Pro EasySolar není problém ani přítomnost dalšího zdroje energie jako větrné turbíny nebo stávajícího solárního systému napojeného na společnou baterii a fungující nezávisle na EasySolaru (například při rozšíření stávajících malých FV systémů).
 
EasySolar není určen k rozšíření stávajících síťových elektráren.

Popis:

EasySolar funguje jako centrální jednotka. Přímo na ní se připojují fotovoltaické panely - zdroj solární energie, baterie pro skladování energie, přípojka rozvodné sítě jako záložní zdroj a spotřebiče. Chod a celkové fungování řídí vnitřní sofistikovaná logika. Jde o kompaktní zařízení dva v jednom spojující zařízení měnič / nabíječku (MultiPlus), solární MPPT regulátor a vzdálený monitoring. Měnič / nabíječka odebírá vyrobenou energii přímo ze solárního systému a / nebo energii uloženou v baterii, přeměňuje ji na střídavý proud a napájí připojené 230 V AC spotřebiče. V nejnutnějších případech využívá i energii z distribuční sítě (nebo jiného zdroje, například generátoru). Solární MPPT regulátor maximalizuje množství vyrobené energie z fotovoltaických panelů, předává energii měniči / nabíječce pro napájení spotřebičů a přebytky energie ukládá do baterie pro její budoucí využití v době nedostatku solární energie (například v noci).

Technické parametry:

Měnič napětí:

 • Vstupní napětí rozsah: 19 - 33V
 • Výkon při 25 ° C: 3000VA / 2400W
 • Výkon při 40 ° C: 2200W
 • Výkon při 65 ° C: 1700W
 • Špičkový výkon: 6000W
 • Max. účinnost: 95%

Nabíječka:

 • Vstupní rozsah napětí: 187-265V AC
 • Frekvence: 45 - 65Hz
 • Nabíjecí napětí při režimu absorption: 57,6V
 • Nabíjecí napětí při režimu float: 55,2V
 • Skladováním režim: 52,8V
 • Nabíjecí proud hluboko cyklické baterie: 35A
 • Programovatelné relé: Ano

Regulátor nabíjení:

 • Maximální proud: 70A
 • Max. výkon PV: 4000W
 • Max. napětí PV naprázdno: 150V
 • Max. účinnost: 98%
 • Vlastní spotřeba: 10mA
 • Nabíjecí napětí absorption: 57,6V
 • Nabíjecí napětí float: 55,2V
 • Nabíjecí algoritmus: vícestupňový adaptivní
 • Teplotní kompenzace: -32mV / ° C

Všeobecné vlastnosti:

 • Provozní teplota: -40 ° C do + 65 ° C
 • Vlhkost: max 95%
 • Materiál a barva: Hliník (modrá RAL 5012)
 • Stupeň ochrany: IP21
 • Připojení baterie: 4x M8 (2x plus, 2x minus)
 • PV připojení: 2 sady MC4 konektorů
 • Hmotnost: 28kg
 • Rozměry: 810 x 258 x 218mm

Základný princíp fungování:

EasySolar vyrábí elektrickou energii ze slunce, přímo ji využívá pro napájení standardních 230 V DC spotřebičů nebo ji v případě přebytků umí uskladnit v baterii pro pozdější využití. V nutných případech dokáže využívat i energii rozvodné sítě, na které není funkčně nijak závislý. Maximální upřednostňuje využívání vlastní vyrobené solární energie před energií z rozvodné sítě.

Odběr energie z rozvodné sítě je minimalizován na nejnutnější množství a to jen v těchto případech:
a) Baterie je zcela vybitá. EasySolar odebere minimální potřebné množství, aby baterii částečně dobil na nejnutnější bezpečnou úroveň. Je to ochranné opatření proti hlubokému a dlouhotrvajícímu vybití, které prodlouží životnost baterie.
b) Jednou za 28 dní (tovární nastavení) je provedeno ochranné dobití baterie do plného stavu, tím se prodlouží životnost baterie.
c) Dojde k přetížení měniče. Zátěž (odběr spotřebiči) je aktuálně vyšší, než kolik je měnič schopen zajistit z energie ze slunce a / nebo z baterie. V této situaci si EasySolar pomůže energií z rozvodné sítě. Přednostně je odebírána vlastní energie ze solárního systému a / nebo z baterie, nejnutnější potřebné množství energie je odebíráno z rozvodné sítě. Jakmile se odběr spotřebiči sníží pod určitou hranici, je odběr energie z rozvodné sítě ukončen.

S nebo bez dodávek energie do sítě.

Pokud je k dispozici rozvodná síť, Multiplus podle nastavení může dodávat / nebo nedodávat přebytečnou energii zpět do distribuční sítě. V našich podmínkách je preferované nastavení bez dodávek do rozvodné sítě solární energie, kterou aktuálně nespotřebují ani spotřebiče (výroba energie ze slunce je vyšší než její aktuální spotřeba) a není uložitelná v baterii (ta je v danou chvíli nabitá), tak EasySolar nevyrobí, což zajistí automatickým tlumením výroby integrovaným MPPT solárním regulátorem.

Nezávislost na rozvodné síti

Fungování EasySolaru není přímo závislé na přítomnosti rozvodné sítě. I v případě výpadku sítě (porucha) nebo její odstávky zařízení dále funguje, nabíjí baterie ze solárních panelů a napájí spotřebiče. Při dostupné rozvodné síti ji EasySolar sice detekuje, ale pokud ji nemusí využívat, tak z nic neodebírá a to ani v minimálním množství.

Sofistikovaný softvér

Pro integrovaný měnič / nabíječku existuje více verzí softwaru, které mohou být použity pro různé účely a nastavení. Standardně je od výrobce použit software řady 100, ve kterém se EasySolar chová jako klasická UPS-pokud je k dispozici rozvodná síť, využívá ji v plném rozsahu a neupřednostňuje vyrobenou solární energii. Pro sofistikované fungování popsané v tomto dokumentu, tedy maximální využití solární energie a minimalizaci odběrů ze sítě, je v EasySolaru nahrazen původní software speciální verzí řady 400 s funkcí ESS.

Stručný popis integrace EasySolaru

Při standardních rodinných domů je přítomna třífázová přípojka. Jednotlivé fáze jsou přivedeny do hlavního rozvaděče a na každou fázi jsou zapojeny vybrané jednofázové spotřebiče nebo okruhy. EasySolar se jednoduše vsune na jednu vybranou fázi před vstup do hlavního rozvaděče. V hlavním rozvaděči se pak na daný zálohovaný okruh napojí vybrané spotřebiče, které chceme napájet přednostně solární energií. Zařízení je koncipováno jako jednofázové. V případě potřeby je možné ze tří samostatných jednotek vytvořit i třífázový systém.

Výkonové charakteristiky a vlastnosti

EasySolar je schopný napájet spotřebiče výlučně jen ze solárního systému a / nebo baterie bez nutnosti využívat síť až do obecného odběru spotřebiči cca 2400 W. Doporučujeme tak na EasySolar napájet spotřebiče běžně odebírající souhrnně maximálně 2400 W a jen výjimečně a časově omezeně i více. Pokud je odběr spotřebiči ještě vyšší než 2400 W a je současně k dispozici rozvodná síť, začne EasySolar využívat energii rozvodné sítě, aby předešel svému přetížení. Za tohoto stavu se snaží maximum energie odebírat z baterie a minimum aktuální potřebné energie z rozvodné sítě. Připojení sítě je plynulé bez přerušení napájení spotřebičů. Při odeznění přetížení je rozvodná síť automaticky odpojena a energie se odebírá opět pouze z baterie. Odpojení od sítě je plynulé bez přerušení napájení spotřebičů. Jedná se o unikátní funkci GridAssist. Pokud není při vyšších odběrech než 2400 W k dispozici rozvodná síť, může dojít k nedestruktivním přetížení měniče EasySolaru s přerušením dodávky napájení spotřebičů (není dostatečný výkon měniče). Ve stavu přetížení má EasySolar snahu automaticky obnovit napájení spotřebičů. Pokud přetížení přetrvává, přejde měnič EasySolaru do trvalého stavu selhání (nabíjení baterie solárním systémem ale dál funguje nezávisle na měniči). Odblokování a uvedení do standardního stavu provedeme jednoduchým manuálním vypnutím a zapnutím na čelním panelu EasySolaru.

Maximální souhrnný odběr spotřebiči nesmí překročit cca 13500 W. Jde o součet maximálního trvalého výstupního výkonu měniče 2400 W (odběr ze solárního systému a / nebo z baterie) a maximálního přenosového výkonu ze sítě 11100 W (až 50 A). EasySolar je schopen na své výstupy sloučit výkon měniče a přenášený výkon ze sítě. Pokud se stane, že bude odběr vyšší než 13500 W, tak se buď měnič EasySolar přetíží (odběr z baterie) a zařízení zahlásí poruchu a / nebo vypadne některý z AC jističů na vstupu nebo výstupu z EasySolaru. Vždy se jedná o nedestruktivní stavy, které lze rychle odstranit a zařízení funguje dál. Připojování rozvodné sítě při přetížení měniče se děje velmi rychle do cca jedné sekundy. Nehrozí tak přerušení dodávky napájení.
Vestavěný solární MPPT regulátor 150/70 má maximální trvalý výstupní proud 70 A (nabíjecí proud baterie). Optimální doporučený výkon FV panelů je 4000W. Na MPPT regulátor je ale možné připojit libovolný výkon FV pole (tedy například 4000 Wp). Solární regulátor ale bude při potenciálně vyšších solárních ziscích omezovat výkon z panelů na maximální hodnotu nabíjecího proudu 70A. Při tomto výkonovém omezování nedochází k zahřívání regulátoru. Zisky z FV panelů jsou snižovány posunem optimálního bodu výkonu na proud-napěťové křivce. Předimenzováním výkonu FV pole nelze MPPT regulátor poškodit. Předimenzování velikosti FV pole se uplatňuje v systémech pro docílení zvýšení solárních zisků v zimní polovině roku, přičemž nevadí omezování výroby v létě.


Solární MPPT regulátor 150/70 má povolené maximální napětí z panelů 150 V. Tato hodnota nesmí být za žádných okolností překročena! V opačném případě hrozí trvalé poškození regulátoru. Při použití standardních velkých 60-ti článkových panelů o výkonu cca 265 Wp a rozměru cca 100 x166 cm můžeme panely řadit maximálně po třech do série. Pokud tak chceme instalovat například šest těchto panelů o souhrnném výkonu 1500 Wp, vytvoříme dvě paralelní sekce po třech panelech zapojených do série. Této konfiguraci jsou uzpůsobeny přípoje jednotky EasySolar a to vybavením třemi páry konektorů (na každou paralelní sekci jeden vlastní připojovací pár konektorů). MPPTregulátor nedokáže zvýšit nízké napětí panelů na vyšší napětí baterie.

Při dimenzování zohledňuje i to, že s klesající teplotou panelů roste výstupní napětí z panelů (zimní období)! Nelze tak zohlednit pouze napětí samotných panelů naprázdno (Voc), ale je také nutné zohlednit vliv teploty panelů na výstupní napětí.

Zapojení

Celé zařízení je jednoduché na montáž ve stylu zapoj a funguj. Velkou předností EasySolaru je vnitřní kabelové propojení měniče / nabíječky a solárního MPPT regulátoru na společnou baterii v kombinaci s jištěním. To usnadňuje a zrychluje vlastní montáž. Všechny hlavní přípoje se realizují ve spodní části EasySolaru bez nutnosti jeho otevírání:

Výhody DC systému

EasySolar nelze funkčně kombinovat se standardními síťovými elektrárnami vybavené síťovými měniči. EasySolar tu výhodu, že proces nabíjení baterie se celý realizuje v stejnosměrném DC napětí (FV panely-MPPT solární regulátor-baterie). Současně EasySolar využívá právě vyrobenou solární energii k přímému napájení připojených spotřebičů převodem z stejnosměrného (DC) napětí na střídavou (AC) formu. Právě vyrobená energie je tak přímo využívána spotřebiči aby musela být nejprve uložena do baterie. Tím se dále omezuje energetické ztráty a opotřebení baterie. Oproti jiným systémům se síťovými měniči zde nejsou zbytečné ztráty převodem energie na střídavou formu a zase zpátky na jednosměrnou (baterie). Zbytečně tak systém nepřichází o energii její transformací.

Color Control GX - Vzdálené ovládání kdekoliv

Volitelným zařízením je externí displej Color Control GX napojitelný datově na EasySolar. Na velkém a barevném displeji se přehledně zobrazuje aktuální provozní stav včetně hodnot. Přehledně vidíte aktuální stav celého systému. Pomocí kabelu, nebo přídavného wi-fi modulu (není součástí displeje) připojíte Color Control GX k internetu a máte možnost zdarma plně sledovat váš systém kdykoliv a kdekoliv na světě přes VRM portál výrobce Victron. Shromažďují se zde data za posledních několik měsíců a vizualizují se do přehledných grafů. Máte podrobné informace o napětí, proudu a výkonu. Víte, kdy byla připojena rozvodná síť a kolik energie bylo odebráno. Pro více informací můžete vyzkoušet demo účet pro vzdálené sledování zde: vrm.victronenergy.com. Ukázka vizualizace solárních zisků (horní graf) a průběh napětí (modrá křivka) a proudu (oranžová křivka) na baterii (spodní graf) za posledních 24 hodin:

Při požadavku na sledování reálného stavu nabití baterie v procentech (SOC) je nutné pořízení hlídače baterie BMV700. Ten je vybaven externím bočníkem, kterým protéká veškerá energie do a z baterie. Tyto informace jsou hlídačem sbírány, vyhodnocovány a vizualizovány na jeho vlastním displeji. Jedná se o užitečné zařízení poskytující i další důležité údaje o systému jako celkové množství odebrané energie, nejhlubší vybití, čas od posledního plného nabití baterie a další. Sledovač lze použít samostatně nebo propojit s displejem Color Control GX (kabelem VE.Direct - není součástí dodávky). Data ze sledovače jsou zobrazeny na displeji, zde vizualizované a případně přenášena na VRM portál pro vzdálené sledování. Jedná o volitelné doporučené zařízení, které pro vlastní fungování systému není bezpodmínečně nutné. Systém lze kdykoli v budoucnu o tento monitoring rozšířit.

Vizualizace provozních stavů:

V horní části na čelním panelu EasySolaru se provozní stav měniče / nabíječky vizualizuje trojicí LED diod:

Zelená LED dioda inverter:
- Pokud trvale svítí, je aktivní měnič (odběr energie ze solárního systému a / nebo z baterie)
- Pokud nesvítí, je měnič neaktivní, ale může fungovat napájení z rozvodné sítě
- Pokud dioda bliká, je aktivní funkce PowerAssist, tedy souběžný odběr z toroidní sítě, tak ze solárního systému a / nebo baterie (vysoký odběr spotřebiči)
Žlutá LED dioda charger:
- Pokud dioda svítí, je baterie dobíjena z rozvodné sítě. Dobíjení je v rychlé počáteční fázi (bulk) nebo absorpční (absorption) fázi (baterie je téměř dobita)
- Pokud dioda bliká, je dobíjení ve fázi udržování (float), baterie je dobitá
Červená LED dioda alarm:
- Informuje o poruchových stavech, tedy přetížení, vysoké teplotě nebo nízkém napětí na baterii (baterie je vybitá)

 
Vysvětlení technických parametrů

 • Hodnota 24V označuje jmenovité napětí baterie.
 • Hodnota 3000 VA je maximální trvalý výstupní výkon měniče. Prokládané na výkon se jedná o 2400 W. Souhrnný odběr spotřebiči do 2400 W je schopen EasySolar napájet ze solárního systému a / nebo z baterie. Nad tuto hodnotu musí začít využívat síť, aby nedošlo k jeho přetížení a vypnutí. V tom případě je energie odebírána ze solárního systému a / nebo z baterie a současně souběžně je další nutná energie odebírána z rozvodné sítě pro překlenutí zvýšeného odběru.
 • Hodnota 35 A - maximální nabíjecí proud, kterým je schopna nabíječka EasySolaru nabíjet v nejnutnějších případech baterii z rozvodné sítě nebo jiného doplňkového zdroje (generátoru).
 • Hodnota 50 A - maximální možný proud odebíraný s rozvodné sítě.
 • Hodnota 150 V - maximální povolené napětí z fotovoltaických panelů
 • Hodnota 70 A - maximální výstupní proud, který jde z EasySolaru (solárního MPPT regulátoru) ze solárního systému směrem ke spotřebě nebo baterií.

Výhoda EasySolaru je v jeho kompaktnosti snižující nároky na vlastní montáž a nutný minimální instalační prostor. Stejný princip fungování jako u EasySolaru lze docílit i vyskládáním a samostatnou instalací měniče / nabíječky typové řady MultiPlus nebo Quattro a solárního MPPT regulátoru (regulátorů). To platí například při požadavku vyššího výstupního výkonu měniče pro napájení spotřebičů ze solárního systému a / nebo baterie.

 Způsoby doručení
Doručení ZDARMA při koupi nad 2500 Kč
Zásilkovna do 5 kg
50 Kč
Do 10kg - 149 Kč
Doručení do 2 pracovních dnů.
Z-Point výdajní miesta uveďte do poznámky pri objednávce
GEIS Kurýrní služba do 5 kg
99 Kč
GEIS Kurýrní služba nad 5 kg - 199 Kč
Doručení do 2 pracovních dnů
Česká pošta do 2 kg
129 Kč
Do 5 kg - 160 Kč / 10 kg - 240 Kč
Doručení do 3 pracovních dnů.

 

Způsoby platby

Bankovní převod na účet (platba předem)
0 Kč
Úhradu provedte na základe potvrdzujíciho emailu po dokončení objednávky.
Dobírka - Zasílkovna
25 Kč
Dobírka - GEIS Kurýrní služba
35 Kč
Dobírka - Česká Pošta
49 Kč
Platba v hotovosti pri převzetí zboží

 

 

 

 

 

 

 

eco
Iné produkty v kategórii

Systém obsahuje hybridní jednotku s baterií Li-ion 6,7kWh a výkonným měničem 5000VA

301 080 Kč
ks
Dostupnosť: do 5 dnů

Komplexní řešení pro rodinné domy, rekreační objekty a podobně. Solární systém EasySolar může pracovat s podporou rozvodné sítě, nebo jiného záložního zdroje, ale také zcela v autonomním provozu

279 734Kč 257 400 Kč
ks
Dostupnosť: do 3 dnů

Komplexní řešení pro rodinné domy, rekreační objekty a podobně. Solární systém EasySolar může pracovat s podporou rozvodné sítě, nebo jiného záložního zdroje, ale také zcela v autonomním provozu

213 954Kč 202 800 Kč
ks
Dostupnosť: do 5 dnů

Komplexní řešení pro rodinné domy, rekreační objekty a podobně. Solární systém EasySolar může pracovat s podporou rozvodné sítě, nebo jiného záložního zdroje, ale také zcela v autonomním provozu.

131 404 Kč
ks
Dostupnosť: do 3 dnů

Komplexní řešení pro rodinné domy, rekreační objekty a podobně. Solární systém EasySolar může pracovat s podporou rozvodné sítě, nebo jiného záložního zdroje, ale také zcela v autonomním provozu.

181 740Kč 168 740 Kč
ks
Dostupnosť: do 3 dnů

Solární systém sestávající z 6x polykrystalického solárního panelu 280Wp, 4x baterie 503Ah / 6V Rolls, hybridního měniče Axpert s MPPT regulátorem a dalšího příslušenství. Je navržen pro optimální využívání solární energie.

101 660Kč 100 100 Kč
ks
Dostupnosť: do 5 dnů

Komplexní řešení pro rodinné domy, rekreační objekty a podobně. Solární systém EasySolar může pracovat s podporou rozvodné sítě, nebo jiného záložního zdroje, ale také zcela v autonomním provozu.

225 366Kč 221 000 Kč
ks
Dostupnosť: do 3 dnů

Solární systém sestávající z 4x polykrystalického solárního panelu 270Wp, 4x baterie 293Ah / 6V Rolls, hybridního měniče Axpert s MPPT regulátorem a dalšího příslušenství. Je navržen pro optimální využívání solární energie.

67 600Kč 63 700 Kč
ks
Dostupnosť: do 4 dnů