Overené zákazníkmi
0 pol.
0,00
Košík
Kategorie produktů

Hybridní solární systém EasySolar 24V 1600VA - 1,5kWp


Komplexní řešení pro rodinné domy, rekreační objekty a podobně. Solární systém EasySolar může pracovat s podporou rozvodné sítě, nebo jiného záložního zdroje, ale také zcela v autonomním provozu.


Výrobca:
Victron Energy
Kód tovaru:
68870
Cena:
131 404 Kč s DPH
Na objednávku: 
do 3 dnů
 
ks


Hybridní solární systém EasySolar 1600VA 

EasySolar pomáhá k vyšší míře energetické nezávislosti na rozvodné síti. Slučuje měnič / nabíječku, solární MPPT regulátor a rozvody střídavého AC proudu včetně jištění do jednoho kompaktního zařízení.

Snadno se instaluje, je nenáročný na prostor a minimalizuje nutnou kabeláž. Sofistikovaně a automaticky upřednostňuje využívání vyrobené solární energie a minimalizuje odběry z rozvodné sítě. Je určen pro napájení 230 V AC jednofázových spotřebičů.

  Seznam komponentů

 Cena konstrukce není v cene sady. Prosím vyberte si konstrukci podle typu střechy:

  Základní informace

 • EasySolar - solární systém s podporou vlastní spotřeby
 • Minimalizuje odběr energie z rozvodné sítě a upřednostňuje vyrobenou a shromážděné solární energii
 • Maximální solární zisky díky rychlému MPPT solárnímu regulátoru
 • Robustní a odolný čistě sinusový měnič DC / AC
 • Bezobslužný plně automatizovaný chod
 • Velmi rychlé připojení k rozvodné síti při přetížení nebo při vybité baterii
 • Funkce GridAssist - při přetížení odebírá ze sítě pouze energii, kterou nedokáže dodat ze svých zdrojů
 • Odolný "blackoutu" - pracuje zcela nezávisle na rozvodné síti
 • Podle nastavení umožňuje pracovat bez dodávek / s dodávkou solárních přebytků do rozvodné sítě
 • Snadná a rychlá instalace bez nutnosti dodatečného nastavování
 • Záruka 5 let

  Oblast použití

Komplexní multifunkční řešení pro rodinné domy, rekreační objekty, chaty a podobně. Systém zvyšuje vaši energetickou nezávislost vlastně vyrobenou elektřinou a napájí energií spotřebiče i v případě výpadků dodávek standardní rozvodné sítě (blackout).

  Popis

EasySolar funguje jako centrální jednotka. Přímo na ní se připojují fotovoltaické panely - zdroj solární energie, baterie pro skladování energie, přípojka rozvodné sítě jako záložní zdroj a spotřebiče.

Vše jednoduše bez nutnosti cokoliv otevírat a složitě montovat nebo nastavovat. Chod a celkové fungování řídí vnitřní sofistikovaná logika. Jde o kompaktní zařízení dva v jednom spojující zařízení měnič / nabíječku (MultiPlus) a solární MPPT regulátor. Měnič / nabíječka odebírá vyrobenou energii přímo ze solárního systému a / nebo energii uloženou v baterii, přeměňuje ji na střídavý proud a napájí připojené 230 V AC spotřebiče.

V nejnutnějších případech využívá i energii z distribuční sítě (nebo jiného zdroje, například generátoru). Solární MPPT regulátor maximalizuje množství vyrobené energie z fotovoltaických panelů, předává energii měniči / nabíječce pro napájení spotřebičů a přebytky energie ukládá do baterie pro její budoucí využití v době nedostatku solární energie (například v noci).

  Technické parametry

Všeobecné vlastnosti:

 • Provozní teplota: -20 ° C do + 50 ° C
 • Vlhkost: max 95%
 • Materiál a barva: Hliník (modrá RAL 5012)
 • Stupeň ochrany: IP21
 • Připojení baterie: kabel baterie 1,5m
 • PV připojení: 3 sady MC4 konektorů
 • Hmotnost: 15kg
 • Rozměry: 745 x 214 x 110mm

Nabíječka:

 • Vstupní rozsah napětí: 187-265V AC
 • Frekvence: 45 - 65Hz
 • Nabíjecí napětí při režimu absorption: 28,8V
 • Nabíjecí napětí při režimu float: 27,6V
 • Skladováním režim: 26,4V
 • Nabíjecí proud autobaterie: 4A
 • Nabíjecí proud hluboko cyklické baterie: 40A
 • Programovatelné relé: Ano

Regulátor nabíjení:

 • Maximální proud: 50A
 • Max. výkon PV: 1400W
 • Max. napětí PV naprázdno: 100V
 • Max. účinnost: 98%
 • Vlastní spotřeba: 10mA
 • Nabíjecí napětí absorption: 28,8V
 • Nabíjecí napětí float: 27,6V
 • Nabíjecí algoritmus: vícestupňový adaptivní
 • Teplotní kompenzace: -32mV/°C

Měnič napětí:

 • Vstupní napětí rozsah: 19 - 33V
 • Výkon při 25 ° C: 1600VA / 1300W
 • Výkon při 40 ° C: 1200W
 • Špičkový výkon: 3000W
 • Max. účinnost: 94%
 

  Kolik energie dokáže vyrobit tento solární systém?

Průměrná denní výroba energie

 • v lednu cca 1992 Wh / den
 • v květnu cca 7080 Wh / den
 • v červenci cca 7568 Wh / den
 • v září cca 6022 Wh / den
 • v prosinci cca 2091 Wh / den

Za celý rok dokáže systém vyrobit cca 1889 kWh.

Názorná ukázka měsíční produkce solárního systému

  Základný princíp fungovaní

EasySolar vyrábí elektrickou energii ze slunce, přímo ji využívá pro napájení standardních 230 V DC spotřebičů nebo ji v případě přebytků umí uskladnit v baterii pro pozdější využití. V nutných případech dokáže využívat i energii rozvodné sítě, na které není funkčně nijak závislý. Maximální upřednostňuje využívání vlastní vyrobené solární energie před energií z rozvodné sítě.

Odběr energie z rozvodné sítě je minimalizován na nejnutnější množství a to jen v těchto případech:

a) Baterie je zcela vybitá. EasySolar odebere minimální potřebné množství, aby baterii částečně dobil na nejnutnější bezpečnou úroveň. Je to ochranné opatření proti hlubokému a dlouhotrvajícímu vybití, které prodlouží životnost baterie.
b) Jednou za 28 dní (tovární nastavení) je provedeno ochranné dobití baterie do plného stavu, tím se prodlouží životnost baterie.
c) Dojde k přetížení měniče. Zátěž (odběr spotřebiči) je aktuálně vyšší, než kolik je měnič schopen zajistit z energie ze slunce a / nebo z baterie. V této situaci si EasySolar pomůže energií z rozvodné sítě. Přednostně je odebírána vlastní energie ze solárního systému a / nebo z baterie, nejnutnější potřebné množství energie je odebíráno z rozvodné sítě. Jakmile se odběr spotřebiči sníží pod určitou hranici (standardně cca 1300 W), je odběr energie z rozvodné sítě ukončen.

  S nebo bez dodávek energie do sítě.

Pokud je k dispozici rozvodná síť, EasySolar podle nastavení může dodávat / nebo nedodávat přebytečnou energii zpět do distribuční sítě. V našich podmínkách je preferované nastavení bez dodávek do rozvodné sítě solární energie, kterou aktuálně nespotřebují ani spotřebiče (výroba energie ze slunce je vyšší než její aktuální spotřeba) a není uložitelná v baterii (ta je v danou chvíli nabitá), tak HUB-1 nevyrobí, což zajistí automatickým tlumením výroby integrovaným MTTP solárním regulátorem.

  Sofistikovaný softvér

Pro integrovaný měnič / nabíječku existuje více verzí softwaru, které mohou být použity pro různé účely a nastavení. Standardně je od výrobce použit software řady 100, ve kterém se EasySolar chová jako klasická UPS-pokud je k dispozici rozvodná síť, využívá ji v plném rozsahu a neupřednostňuje vyrobenou solární energii. Pro sofistikované fungování popsané v tomto dokumentu, tedy maximální využití solární energie a minimalizaci odběrů ze sítě, je v EasySolaru nahrazen původní software speciální verzí řady 300 s funkcí HUB-1.

  Opis integrace EasySolaru

Při standardních rodinných domů je přítomna třífázová přípojka. Jednotlivé fáze jsou přivedeny do hlavního rozvaděče a na každou fázi jsou zapojeny vybrané jednofázové spotřebiče nebo okruhy. EasySolar se jednoduše vsune na jednu vybranou fázi před vstup do hlavního rozvaděče. V hlavním rozvaděči se pak na daný zálohovaný okruh napojí vybrané spotřebiče, které chceme napájet přednostně solární energií. Zařízení je koncipováno jako jednofázové. V případě potřeby je možné ze tří samostatných jednotek vytvořit i třífázový systém.

  Výkonové charakteristiky a vlastnosti

EasySolar je schopný napájet spotřebiče výlučně jen ze solárního systému a / nebo baterie bez nutnosti využívat síť až do obecného odběru spotřebiči cca 1300 W. Doporučujeme tak na EasySolar napájet spotřebiče běžně odebírající souhrnně maximálně 1300 W a jen výjimečně a časově omezeně i více. Pokud je odběr spotřebiči ještě vyšší než 1300 W a je současně k dispozici rozvodná síť, začne EasySolar využívat energii rozvodné sítě, aby předešel svému přetížení. Za tohoto stavu se snaží maximum energie odebírat z baterie a minimum aktuální potřebné energie z rozvodné sítě.

Připojení sítě je plynulé bez přerušení napájení spotřebičů. Při odeznění přetížení je rozvodná síť automaticky odpojena a energie se odebírá opět pouze z baterie. Odpojení od sítě je plynulé bez přerušení napájení spotřebičů. Jedná se o unikátní funkci GridAssist. Pokud není při vyšších odběrech než 1300 W k dispozici rozvodná síť, může dojít k nedestruktivním přetížení měniče EasySolaru s přerušením dodávky napájení spotřebičů (není dostatečný výkon měniče). Ve stavu přetížení má EasySolar snahu automaticky obnovit napájení spotřebičů. Pokud přetížení přetrvává, přejde měnič EasySolaru do trvalého stavu selhání (nabíjení baterie solárním systémem ale dál funguje nezávisle na měniči). Odblokování a uvedení do standardního stavu provedeme jednoduchým manuálním vypnutím a zapnutím na čelním panelu EasySolaru.

Maximální souhrnný odběr spotřebiči nesmí překročit 5000 W. Pokud se tak stane, tak se buď měnič EasySolar přetíží (odběr z baterie) a zařízení zahlásí poruchu a / nebo vypadne některý z AC jističů na vstupu nebo výstupu z EasySolaru. Připojování rozvodné sítě při přetížení měniče (odběr spotřebiči nad hodnotu 1300 W, ale do obecného odběru 5000 W) se děje velmi rychle do cca jedné sekundy. Nehrozí tak přerušení dodávky napájení.

  Zapojení

Celé zařízení je jednoduché na montáž ve stylu zapoj a funguj. Velkou předností EasySolaru je vnitřní kabelové propojení měniče / nabíječky a solárního MPPT regulátoru na společnou baterii v kombinaci s jištěním. To usnadňuje a zrychluje vlastní montáž. Všechny hlavní přípoje se realizují ve spodní části EasySolaru bez nutnosti jeho otevírání:

  Výhody DC systému

EasySolar nelze funkčně kombinovat se standardními síťovými elektrárnami vybavené síťovými měniči. EasySolar tu výhodu, že proces nabíjení baterie se celý realizuje v stejnosměrném DC napětí (FV panely-MPPT solární regulátor-baterie). Současně EasySolar využívá právě vyrobenou solární energii k přímému napájení připojených spotřebičů převodem z stejnosměrného (DC) napětí na střídavou (AC) formu. Právě vyrobená energie je tak přímo využívána spotřebiči aby musela být nejprve uložena do baterie. Tím se dále omezuje energetické ztráty a opotřebení baterie. Oproti jiným systémům se síťovými měniči zde nejsou zbytečné ztráty převodem energie na střídavou formu a zase zpátky na jednosměrnou (baterie). Zbytečně tak systém nepřichází o energii její transformací.

  Color Control GX - Vzdálené ovládání kdekoliv

Volitelným zařízením je externí displej Color Control GX napojitelný datově na EasySolar. Na velkém a barevném displeji se přehledně zobrazuje aktuální provozní stav včetně hodnot. Přehledně vidíte aktuální stav celého systému.

Pomocí kabelu, nebo přídavného wi-fi modulu (není součástí displeje) připojíte Color Control GX k internetu a máte možnost zdarma plně sledovat váš systém kdykoliv a kdekoliv na světě přes VRM portál výrobce Victron. Shromažďují se zde data za posledních několik měsíců a vizualizují se do přehledných grafů. Máte podrobné informace o napětí, proudu a výkonu. Víte, kdy byla připojena rozvodná síť a kolik energie bylo odebráno. Pro více informací si můžete vyzkoušet demo účet zde:https://vrm.victronenergy.com/.

Na obrázku výše je ukázka provozního stavu EasySolaru

 • AC input - odebírána energie z rozvodné soustavy, která je 0 W (bez odběru)
 • AC loads - neodebírá energie spotřebiče, které momentálně neodebírají žádnou energii (záporná hodnota je v rámci přesnosti měření)
 • Ikona baterie vlevo dole - míra nabití baterie 98%, odběr 0 W a 0 A, aktuální napětí baterie 25,8 V
 • Ikona solárního MPPT regulátoru 100/50 vpravo dole - aktuální výkon z FV pole 191 W


Ukázka vizualizace solárních zisků (horní graf) a průběh napětí (modrá křivka) a proudu (oranžová křivka) na baterii (spodní graf) za posledních 24 hodin:

  Ke stažení

Konstrukce pro 6 panelů / Taška
Konstrukce pro 6 panelů / Taška

EasySolar 1600VA - produktové informace EN
application/pdf   PDF
EasySolar 1600VA - Návod k použití EN
application/pdf   PDF
VýrobceVictron Energy
Solárny panel / Ostrovné systémyVeľké (Nad 1.5kWp)
Solárny panel / TypPolykryštalický
Solárny panel / Výkon zostavy1710 Wp
Solárny panel / Max napätie VMPP30.5 V
Solárny panel / Max prúd IMPP8.37 A
Solárny panel / Otvorený okruh napätie VOC38.1 V
Solárny panel / Uzavretý okruh prúd ISC8.83 A
Solárny panel / Váha19.5 kg
Solárny regulátor / TypMPPT
Solárny regulátor / max.prúd50 A
Solárny regulátor / maximálny výkon1400 W
Solárny regulátor / Rozsah napätia batérie27.6 V
Solárny regulátor / Max. FV napätie naprázdno100 V
Batéria / VýrobcaHoppecke
Batéria / Nominálna kapacita250 Ah
Batéria / Údržbabezúdržbová
Batéria / Váha41 kg
Menič napätia / MeničÁno
Menič napätia / Maximálny príkon1600 VA
Menič napätia / prevádzkový výkon1300 W
Menič napätia / Maximálne vstupné napätie33 V
Menič napätia / Rozsah vstupného napätia19-33 V
Rozmery panela / Výška1650 mm
Rozmery panela / Šířka992 mm
Rozmery panela / Hloubka40 mm
 Způsoby doručení
Doručení ZDARMA při koupi nad 2500 Kč
Zásilkovna do 5 kg
50 Kč
Do 10kg - 149 Kč
Doručení do 2 pracovních dnů.
Z-Point výdajní miesta uveďte do poznámky pri objednávce
GEIS Kurýrní služba do 5 kg
99 Kč
GEIS Kurýrní služba nad 5 kg - 199 Kč
Doručení do 2 pracovních dnů
Česká pošta do 2 kg
129 Kč
Do 5 kg - 160 Kč / 10 kg - 240 Kč
Doručení do 3 pracovních dnů.

 

Způsoby platby

Bankovní převod na účet (platba předem)
0 Kč
Úhradu provedte na základe potvrdzujíciho emailu po dokončení objednávky.
Dobírka - Zasílkovna
25 Kč
Dobírka - GEIS Kurýrní služba
35 Kč
Dobírka - Česká Pošta
49 Kč
Platba v hotovosti pri převzetí zboží

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatné odborné poradenstvo

Rýchle dodanie tovaru
skladom do 24 hodín

97% spokojných zákazníkov

Bezpečný nákup cez SSL šifrovanie

Rýchle riešenie
prípadných reklamácii

Doprava nad 59€ zdarma

 
eco
Iné produkty v kategórii

Hybridní solární ostrovní systém

91 052 Kč
ks
Na objednávku: do 3-5 dní

Systém obsahuje hybridní jednotku s baterií Li-ion 6,7kWh a výkonným měničem 5000VA

301 080 Kč
ks
Na objednávku: do 5 dnů

Komplexní řešení pro rodinné domy, rekreační objekty a podobně. Solární systém EasySolar může pracovat s podporou rozvodné sítě, nebo jiného záložního zdroje, ale také zcela v autonomním provozu.

168 480Kč 155 974 Kč
ks
Na objednávku: do 3 dnů

Komplexní řešení pro rodinné domy, rekreační objekty a podobně. Solární systém EasySolar může pracovat s podporou rozvodné sítě, nebo jiného záložního zdroje, ale také zcela v autonomním provozu.

314 340 Kč
ks
Na objednávku: do 3 dnů

Hybridní třífázový solární systém Huawei, 3135 Wp instalovaný výkon, 6,6 kWh energie v lithiových bateriích.

220 974 Kč
ks
Na objednávku: do 5 dnů

Hybridní třífázový solární systém GoodWe, 3420 Wp instalovaný výkon, 9,6 kWh energie v lithiových bateriích.

257 164 Kč
ks
Na objednávku: do 5 dnů

Komplexní řešení pro rodinné domy, rekreační objekty a podobně. Solární systém EasySolar může pracovat s podporou rozvodné sítě, nebo jiného záložního zdroje, ale také zcela v autonomním provozu.

215 774Kč 213 174 Kč
ks
Na objednávku: do 3 dnů

Komplexní řešení pro rodinné domy, rekreační objekty a podobně. Solární systém EasySolar může pracovat s podporou rozvodné sítě, nebo jiného záložního zdroje, ale také zcela v autonomním provozu.

181 740Kč 166 140 Kč
ks
Na objednávku: do 3 dnů