Overené zákazníkmi
0 pol.
0,00
Košík
Náš e-shop funguje nadále 24 hodin, 7 dní v týdnu. Objednávky expedujeme každý pracovní den a v těchto dnech je k dispozici stejně technická podpora telefonicky i emailem od 9:00 do 16:00.
Kategorie produktů
Ecoprodukt.cz - Recenze Heureka.Vrácení tovaru do 30 dnů.Facebook ecoprodukt.

 

Zpětný sběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů
 Proč třídit odpad?

Třídění odpadů je dělení odpadů podle druhů, kategorií nebo jiných kritérií nebo oddělování složek odpadů, které lze po oddělení zařadit jako samostatné druhy. Třídění odpadů umožňuje využívání odpadů jako druhotné suroviny.

V tomto procesu z původních odpadů vznikají nové, funkční věci. Výsledkem je hlavně šetření přírodních zdrojů a ochrana životního prostředí. Motivací může být i úspora ekonomických zdrojů, jelikož tříděním odpadů dochází např. ke snížení objemu směsného odpadu, a tedy i nákladů spojených s jeho uložením na skládce odpadů.Co je to zpětný sběr

Zpětný sběr je forma sběru odpadů, v rámci níž je odpad odebrán přímo distributorem výrobků. Zpětný sběr je bezplatný, provádí se bez požadování poplatku nebo jiné služby. Zpětný sběr se vztahuje na elektroodpad z domácností, použité přenosné baterie a akumulátory, nevyužívané pro komerční účely ve vlastnictví fyzické osoby, t. j. občana nepodnikatele.Elektroodpadem 
(OEEZ) jsou elektrozařízení (EEZ), kterých se držitel zbavuje včetně všech konstrukčních částí a spotřebních materiálů, které jsou jejich součástí.             Baterie nebo akumulátor
 je zdroj elektrické energie generované přímou přeměnou chemické energie, sestávající z jednoho nebo více primárních nedobíjených článků nebo z jednoho nebo více sekundárních dobíjecích článků.Přenosná baterie nebo akumulátor -
 baterie, knoflíkový článek, sada baterií nebo akumulátor, které:

 • Jsou hermeticky uzavřeny,
 • Mohou být ručně přenášeny,
 • Nejsou průmyslovou baterií či akumulátorem ani automobilovou baterií či akumulátoremPrůmyslová baterie nebo akumulátor - 
baterie nebo akumulátor, které jsou určeny výhradně pro průmyslové nebo profesionální použití nebo jsou použity v dopravním prostředku poháněném elektrickou energií.Kam s použitými bateriemi a akumulátory?

Použité baterie a akumulátory by se neměly odstraňovat spolu s netříděných komunálním odpadem, ale měli by se sbírat odděleně, aby se mohla zajistit jejich ekologická recyklace. Na tuto skutečnost spotřebitelů upozorňuje i piktogram přeškrtnuté sběrné nádoby označující oddělený sběr, který je vyobrazen na bateriích a akumulátorech.

Klíčovou roli při nakládání s odpadními bateriemi a akumulátory tedy hrají samotní spotřebitelé, protože od nich závisí, co udělají s opotřebovanými bateriemi a akumulátory.
Občané mají několik možností odevzdání použitých baterií a akumulátorů:

 • v prodejnách, které slouží k prodeji baterií a akumulátorů - tzv. zpětný sběr
 • zanesením baterií a akumulátorů na sběrný dvůr
 • při mobilním sběru organizovaném v obci
 • na sběrném místě použitých baterií a akumulátorůJak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

 • Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/
 • Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
 • V případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu - FamilyBox, plnounádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
 • V případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
 • V případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu Buď líný
 • V místě prodeje na adrese kamenné prodejny: ECO PRODUKT s.r.o, Jesenského 35, 972 01 BojniceProč recyklovat

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium.

Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují(Pb, Cd, Hg).Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.
 

Společnost ECO PRODUKT je registrována jako výrobce vyhrazených výrobků / EZ, Baterie a akumulátory, obaly /. Povinnosti si plní kolektivně cestou OZV a to:

EZ – prostřednictvím Dohody o určení pověřeného zástupce so společností Dewarec, s.r.o.
Baterie a akumulátory – REMA Battery, s.r.o.
Obaly – EKO-KOM, a.s.